K

KỶ NIỆM TRONG CHIỀU (LUP)          Ky Niem (PD gốc)          KIẾP NGHÈO(LP)

Kiếp nghèo (LP!)          KIẾP NÀO Co Yeu Nhau(PD)         KIẾP Hoa (DTT gốc)

KIẾP ĐAM MÊ (DQ)           Kiếp cầm ca (ha)            KIẾP sau (NN)

Khuya nay anh đi rồi (ck)         Khuya nay anh đi rồi (ck gốc)

KHÚC NHẠC đồng quê(TĐ)        KHÚC HÁT ÂN TÌNH        KHÚC HÁT ÂN TÌNH (XT)

Khúc hát ân tình (!)      KHÚC CA ngày mùa(LP gốc)        Khúc ca ngày mùa (LP!)

KHÔNG NHÌN nhau lần cuối(LUP)         KHÔNG (na9)         KHÔNG (nac)

khoi troi menh mong (tcs)           Khoc Tham (LP gốc)             Khóc thầm (LP gốc!)

KHI TUỔI TRẺ đứng lên (Ptm)            KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC(TTT)

Kẻ ở miền xa (TP gốc!)

 

Advertisements