O

Ở trọ (TCS)           oi hanh phuc vo cung (vta)           on cha (yv)

on nghia sinh thanh (dtt)              ƠN NGHĨA SINH THÀNH (dtt)

Advertisements