P

PARIS CO gi la k-e (ntm)             Paris Em Ve (ts)                  Phải đào cho bat goc (ptm)

Phố chiều (htt) PHỐ ĐÊM (ta)           phố hoa (ha)           PHỐ VẮNG EM RỒI (mp gốc)

Phố vắng em rồi (MP!)              Phố vắng em rồi (mp)                 phuc am buon (tcs)

phuong hoa (vta)            PHƯỢNG HỒNG (vh!)                 PHƯỢNG HỒNG (vh)

Phút cuối (LP !)              PHÚT CUỐI (lp)               PHÚT ĐẦU TIÊN htt gốc)

Advertisements