R

Rieng Mot Goc Troi (ntm gốc)                RIÊNG MỘT GÓC TRỜI (ntm)

Rồi mai tôi đua em (TS!)               Rong rêu (NT)                  Ru Con (dân ca)

RU EM (tcs)                       RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG (tcs)

RU TA NGẬM NGÙI (tcs)               Rung Chua Thay La (ha gốc)

RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP (tcs)            ruoc den thang 8 ( )

Advertisements