V

Va Con Tim Da Vui Tro Lai (đh gốc)           VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI (đh)

van co em ben doi (tcs)           van nho cuoc doi (tcs)          vang phai truoc ngo (tcs)

vao ha (lhh )        VÀO hạ (lhh)          Về đâu mái tóc người thương (hl)

Ve Day Em (tns)          Ve Day Nghe Em (tql)            VỀ DƯỚI MÁI NHÀ (XT)

Về Mai Nha Xua (nvđ)         VỀ QUÊ NGOẠI (hc)          VỀ VỚI MẸ CHA (NĐQ)

VẾT LĂN TRẦM (tcs)            VẾT THÙ TRÊN LNH (pd-nc)      vì đó là em (dh 4-4)

Vi Ngot Doi Moi (lhh gốc)         vi toi can thay em yeu doi (tcs)

vi toi la linh muc (nđq)          Viet Nam minh chau troi dong (hl)

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ(nđq)        Viet nam quê hương toi (Classical g)

VIỆT NAM TÔI ĐÂU (vk)          Viet Nam Viet Nam (pd)

Viet Nam Vinh Quang_1993 (pvh-nd)         Vó câu muôn dặm (vp)

Vo Ngua Tren Doi Co Non (gt)          Vong Nam Quan_2002 (pvh nd)

Vu nu than gay (pd)        VŨNG LẦY CỦA CHÚNG TA (LUP)

VÙNG TRƯỚC MẶT (ttt)

 

 

 

 

Advertisements